نوشته‌ها

تبلیغات فرهنگی
,

نقش هنر در تبلیغات فرهنگی

معمولا هنر و زیبایی در تبلیغات فرهنگی نقش بسزایی را ایجاد می کند. هنر در فرهنگ و جامعه ما به انسان کمک می کند و با برجسته کردن تمرکز و ارائه زیبایی شناسانه آن ها در تبدیل ایده نقش چشم گیری را دارد. هنرمند واقعی در تبلیغات فرهنگی کسیست که عاطفه را ن…
,

تبلیغات فرهنگی چیست

تبلیغات فرهنگی چیست؟ نوعی از تبلیغات می باشد که مورد استفاده برای الغای اصول فرهنگی مورد استفاده قرار می گیرد. در بسیاری از موارد می توان در زمینه فرهنگ سازی و پایه ریزی یک فرهنگ خاص در شهر و کشور می توان از روش های مختلف تبلیغات شهری، محی…
,

مقاله اطلاع رسانی و تبلیغات فرهنگی

مزایای اطلاع رسانی و تبلیغات فرهنگی در فروش های فصلی بیشتر به چشم میخورد. این رسانه وسیله مناسبی در زمینه اطلاع رسانی و کسب سود بیشتر در خصوص موارد زیر است: فروشهای فوق العاده، تخفیفات فصلی، یادآوری اینکه شرکت مشتریان قبلی خود را از یاد نب…