نوشته‌ها

,

تبلیغات در صنعت توریسم

با انجام درست تبلیغات در زمینه صنعت توریسم می توان میزان گردشگران یک منطقه را افزایش داد. با توجه به اهمیت مسئله توریست و گردشگر در شهرهای مختلف و کمکی که به درآمدزایی و ورود ارز به کشور می نماید این امر می تواند یکی از مسائلی باشد که برای تبلیغات و…