نوشته‌ها

,

تعرفه تبلیغات شهری مدرن

تعرفه های تعیین شده برای تبلیغات شهری بستگی به مدرن بودن آن ها نیز خواهد داشت. مدرن بودن یک روش تبلیغاتی می تواند میزان اثرگذاری آن را نیز افزایش دهد و در همین زمینه همچنین به دلیل پیشرفته بودن روش تبلیغاتی گفته شده از قیمت های بالاتری نیز ب…