نوشته‌ها

,

تاثیر تبلیغات شفاهی بر رفتار مصرف کننده

تبلیغات شفاهی تاثیرات بسیار زیادی بر رفتار مصرف کنندگان دارد به نوعی که هیچگاه با روش دیگر تبلیغاتی قابل قیاس نبوده است. اما این نکته که چگونه بتوانیم مشتریانمان را به آن حد رفتاری برسانیم که برایمان تبلیغات شفاهی انجام دهند بسیار سخت و دشوا…