نوشته‌ها

,

آمار سرمایه گذاری مستقیم خارجی

سرمایه گذاری مستقیم خارجی و آمار بدست آمده از آن را توضیح دهید. سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از پدیده های اقتصادی می باشد و گسترش آن از شتاب بی سابقه ای برخوردار بوده است. نرخ رشد آن از نرخ رشد سایر شاخص های اقتصادی جهان بسیار بالا رفته …