نوشته‌ها

,

آرم های مختلف گوگل

ارائه آرم های مختلف توسط گوگل برای لوگوی آن برای ایجاد تنوع می باشد که دارای مفاهیم ویژه ای هستند. گوگل از موتورهای جستجوگر قوی می باشد که دارای توانمندی های ویژه ای می باشد و همواره در حال اضافه شدن به این توانمندی ها است. در این زمینه با توج…