نوشته‌ها

,

آرم های مناسبتی گوگل

آرم های مناسبتی گوگل هم یکی از نکته های قابل توجه در آن می باشد. لوگوها و آرم های مناسبتی فعالیت های طراحان گوگل می باشد که همیشه در حل تغییر کردن هستند. گوگل همان طور که می دانید موتور جستجوی قوی اسن که توانسته سریعترین و زیباتیرن محیط ها…