نوشته‌ها

تامین کنندگان کالا

تامین کنندگان کالا و خدمات و مدیریت ارتباط دوسویه

/
احتمالا اگر بعضی حاشیه‌ها اجازه دهند، کشور رو به آرامش است. کم‌کم نوسا…
اقتصاد ایران

اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۹۷

/
با توجه به اینکه در روزهای اخیر آرامش به بازار بازگشته و هیجان های …