جدول برنامه های آموزش مجازی آراد برندینگ

روزساعت 17 الی 17:4518 الی 18:45
شنبهاصول تجارتاصول صادرات
یکشنبهبرندسازی اینترنتیتولید محتوا
دوشنبهارتباط با مشتریارتباط با تامین کننده
سه شنبهمذاکره تلفنیمذاکره حضوری
چهارشنبهقراردادهای مالیشروع به کار با آراد

جلسات آموزشی مجازی آراد

آموزش برندسازی اینترنتی