مکان دائمی جلسات
قم، سالاریه، دفتر مرکزی آراد

نکات مهم

حضور در این جلسات رایگان است.

در تمام روزها آرادی ها و نیز کسانی که تازه با آراد آشنا شده اند و می خواهند بیشتر از آراد بدانند می توانند شرکت نمایند.

بعد از جلسات عمومی که در جدول مشخص گردیده مشاوره های خصوصی با اساتید برگزار خواهد شد.

برای نظم بیشتر حتما قبل از ساعت های مشخص شده در جلسه حاشر شوید که پس از آن امکان ورود به جلسه را نخواهیم داشت.

آوردن همراه مانعی ندارد اما از آوردن همراه زیر ۱۸ سال در این جلسات تا حد امکان اجتناب نمایید.

ثبت نام در جلسات
برای حضور در جلسات، نام و نام خانوادگی خود و روز حضورتان را به شماره ۰۹۱۲۰۱۳۵۰۶۸ پیامک نمایید تا تاییدیه ثبت نام و آدرس دقیق برایتان پیامک گردد.فاصله شهر قم از مراکز استان ها به ترتیب مسافت و زمان
تهران ۱۴۰ کیلومتر – ۱ ساعت و ۴۰ دقیقه
اراک ۱۴۵ کیلومتر – ۱ ساعت و ۴۰ دقیقه
کرج ۱۹۰ کیلومتر – ۲ ساعت و ۴۰ دقیقه
قزوین ۲۳۰ کیلومتر – ۳ ساعت
اصفهان ۲۷۰ کیلومتر – ۳ ساعت و ۳۰ دقیقه
سمنان ۲۸۰ کیلومتر – ۳ ساعت
همدان ۲۹۰ کیلومتر – ۳ ساعت و ۳۰ دقیقه
خرم آباد ۳۴۰ کیلومتر – ۴ ساعت و ۱۰ دقیقه
شهرکرد ۳۷۰ کیلومتر – ۴ ساعت و ۱۰ دقیقه
زنجان ۳۸۰ کیلومتر – ۴ ساعت و ۳۰ دقیقه
رشت ۴۰۰ کیلومتر – ۵ ساعت و ۱۰ دقیقه
کرمانشاه ۴۳۰ کیلومتر – ۵ ساعت و ۱۰ دقیقه
ساری ۴۵۰ کیلومتر – ۵ ساعت و ۳۰ دقیقه
سنندج ۴۶۰ کیلومتر – ۶ ساعت
یزد ۴۸۰ کیلومتر – ۵ ساعت و ۱۰ دقیقه
یاسوج ۵۸۰ کیلومتر – ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه
گرگان ۶۰۰ کیلومتر – ۷ ساعت و ۱۰ دقیقه
اردبیل ۶۲۰ کیلومتر – ۷ ساعت و ۴۰ دقیقه
ایلام ۶۵۰ کیلومتر – ۸ ساعت و ۱۰ دقیقه
تبریز ۶۷۰ کیلومتر – ۷ ساعت و ۳۰ دقیقه
اهواز ۶۸۰ کیلومتر – ۸ ساعت
شیراز ۷۵۰ کیلومتر – ۸ ساعت و ۴۰ دقیقه
بجنورد ۷۹۰ کیلومتر – ۸ ساعت و ۵۰ دقیقه
ارومیه ۸۰۰ کیلومتر – ۹ ساعت و ۱۰ دقیقه
کرمان ۸۵۰ کیلومتر – ۸ ساعت و ۵۰ دقیقه
بوشهر ۸۸۰ کیلومتر – ۱۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
مشهد ۹۵۰ کیلومتر – ۱۰ ساعت
بیرجند ۱۰۰۰ کیلومتر – ۱۱ ساعت و ۱۰ دقیقه
بندرعباس ۱۱۴۰ کیلومتر – ۱۲ ساعت
زاهدان ۱۳۶۰ کیلومتر – ۱۴ ساعت