مکان: تهران، پارک وی

حضور در این جلسات رایگان است.

جهت ثبت نام رایگان لازم است تا مشخصات زیر را برای ما به شماره مشخص شده برای هر استاد پیامک یا تلگرام نمایید.

نام و نام خانوادگی

شیفت حضورتان

………………………………

استاد تالیا زیارکلائی

09120169514

زمان برگزاری جلسات: سه شنبه 22 مرداد

صبح: ساعت 11 تا 15

ظهر: ساعت 16 تا 20

………………………………

استاد علیرضا شعبانی

09120998340

زمان برگزاری جلسات: چهارشنبه 23 مرداد

صبح: ساعت 11 تا 15

ظهر: ساعت 16 تا 20

………………………………

استاد مصطفی نظام پرور

09150800869

زمان برگزاری جلسات: جمعه 25 مرداد

صبح: ساعت 9 تا 12

ظهر: ساعت 13 تا 16

………………………………