با تمرکز بر روی مشتری پولدار شویم

?HOW TO BECOME RICH

تمرکز بر روی مشتری

تقسیم بندی گروه ها در تمرکز بر روی مشتری ها

داشتم فکر می‌کردم که فایل‌های روزانه من دارد بیشتر حول دو موضوع می‌چرخد:

  • موضوع اول

     به آن‌هایی که تازه شروع کرده‌اند پیشنهاد می‌کنم که بیشتر تلاش کنند، صبور باشند و روی سایت‌ هایشان کار کنند تا مشتری‌ ها به سمتشان بیایند. دوستانی که مثلا در تابستان یا اوایل مهر با ما شروع کرده‌اند، با توجه به اینکه کمی تغییرات در سئو داشتیم و سئو 2019 آمد، دارند کم‌کم جواب می‌گیرند و الان باید صبور باشند.

  • موضوع دوم

    کسانی هستند که دارم آن‌ها را به تمرکز، پاسخگویی خوب، مدیریت مالی، مدیریت مشتری‌هایشان دعوت می‌کنم تا درآمدهایشان را افزایش دهند و سیستمشان افت نکند.

دیروز یکی از دوستان به من پیام داد که دارم ناامید می‌شوم. می‌گویم چند تا مطلب نوشته‌اید؟ می‌گوید 40 تا. شما از ما سایت گرفته‌اید، عصای موسی که نگرفته‌اید تا بزنید به دریا و شکافته شود! پس در سایت‌هایتان تولید محتوا کنید. این گروه را به تلاش بیشتر دعوت می‌کنم تا بتوانند بهتر پول درآورند.

واقعا نیازی نیست من توضیح دهم. تنها کافی است این دو فایل را جلوی هم بگذارید. یعنی گروهی که تازه شروع کرده‌اند، روزهایی را گوش دهند که به قدیمی‌ها نصیحت می‌کنم. دارم به قدیمی‌ها چه می‌گویم؟ می‌گویم جواب مشتری ‎هایتان را بدهید. الکی آن‌ها را نسوزانید. فیک و ریل تشخیص ندهید. و پول درآورید. این یعنی چه؟ یعنی شمایی که هنوز زنگ‌خور ندارید، آن‌ها هم که همین راه را رفته‌اند، به همانجا می‌رسید. پس اصلا چیزی به نام ناامیدی تعریف نمی‌شود.

برای نگه داشتن مشتری ها چه کنیم؟

به گروهی هم که امروز وضعشان خوب است باید این تذکر را داد که ممکن است به روزهایی که وضعتان خوب نبوده برگردید. یعنی بهتر است من فایل نگذارم. هر وقت دیدید وضعتان خوب است، فایل تازه‌واردها را گوش دهید. هر وقت ناامید شدید، فایل قدیمی‌ها را گوش دهید. خیلی راحت می‌فهمید که آراد می‌تواند یک وضعیت خیلی عالی برای شما ایجاد کند اگر تلاش کنید و آراد می‌تواند خطرناک باشد اگر تلاش نکنید. خودتان انتخاب می‌کنید، خودتان تلاش می‌کنید و خودتان پول درمی‌آورید. این هم درباره کسانی که می‌گویند امروز ناامید شده‌اند یا امروز دارند بد جواب مشتری‌هایشان را می‌دهند. هر دو گروه اوضاعشان خطرناک است.

تمرکز بر مشتری

بررسی قیمت دلار در روزهای پایانی سال97