ساعت پاسخگویی: ۱۰ تا ۱۷ در روزهای اداری
در صورت عدم پاسخگویی، پیامک ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم.

نام مسئولسِمَت کاریشماره تماس
خانم عاشوریمشاور09120135162
خانم علیزادهمشاور09120998340
خانم مجیدیمشاور09120134715
خانم دادفرمشاور09120135164
خانم ساداتیانمشاور09120996480
خانم حسینیمشاور09120135068
خانم شکریامور مالی09156894605
آقای آقاجانیمدیر پشتیبانی سایت ها09150708797

در صورتی که می خواهید با اساتید آراد برندینگ ارتباط مستقیم بگیرید می توانید شماره اساتید را از مشاوران بخواهید.

نام استادزمینه تخصصی
علیرضا شعبانیآموزش و مشاوره تجارت و خرید و فروش
تالیا زیارکلاییآموزش و مشاوره برندینگ و برندسازی اینترنتی
مصطفی نظام پرورآموزش و مشاوره صادرات و توسعه کسب و کار