آشنایی با مدیران آرادبرندینگ

موسس و رئیس هیات مدیره

دانیال براری

مدیرعامل

امیرعلی قربانی

قائم مقام مدیرعامل

علیرضا شعبانی

مدیر سایت های برندینگ

تالیا زیارکلایی

مدیر توسعه و صادرات

مصطفی نظام پرور

مدیر شبکه های اجتماعی

ابراهیم آقاجانی

مدیر پشتیبانی سایت ها

محمدجواد حاجی لشگری

مدیر فنی هاست و سرورها

مجید مرادی

مدیر تولید محتوا

یوسف مرادی