, , ,

صفحات مهم در سرچ گوگل

جستجو در گوگل وقتی در گوگل جستجو می‌کنید، گوگل سایت‌هایی را برای شما می‌آورد. در صفحه اول گوگل ده سایت می‌بینید. آیا مردم به صفحه دوم هم می‌روند؟ مردم نمی‌روند، اما تاجرها می‌روند. چرا؟ چون می‌خواهند قیمت پایین‌تری پیدا کنند. بنابراین مدام جست…
, ,

خرید از طریق جستجو در اینترنت

جستجو در اینترنت اثبات کردیم که روزانه N تا جستجو در اینترنت انجام می‌شود. این جستجو را چه کسانی انجام می‌دهند؟ فقط در گوگل، در هر ثانیه‌ای که صحبت می‌کنیم، ۵۱ هزار جستجو انجام می‌شود. اما برخی از این‌هایی که می‌گردند، به‌عنوان مشتری که پول در جیب دارند…