مدیریت ارتباط با مشتری و میزان فروش رابطه مستقیم دارند. برای پایه ریزی این سیستم نباید فقط به یک نرم افزار بسنده کرد. شرکت های معتبر برای کارکنان خود دوره های آموزشی متعدد برگزار می کنند. به دلیل اهمیت آموزش این مفهوم، امروزه کتاب فیلم و کارگاه های آموزشی متنوعی در دسترس هستند.

اصول و فنون مذاکره تجاری

/
قبلا گفتم که مذاکره با حال خوب اتفاق می‌افتد، همه آدم‌ها صبح‌ها س…

آداب معاشرت در تجارت

/
بازخورد و برخورد دو تکنیک است ک در تجارت بسیار حائز اهمیت است…
آموزش تشخیص مشتری واقعی

نحوه پیگیری مشتری با استفاده از بانک اطلاعاتی

/
نحوه پیگیری مشتری با استفاده از بانک اطلاعاتی چگونه است؟ اگر قصد د…
مدیریت ارتباط با مشتری

فیلم آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری جهت افزایش فروش

/
فیلم آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری جهت افزایش فروش در قالب جلسه…
پیگیری فروش

نحوه پیگیری فروش و مشتریان از طریق بانک اطلاعاتی

/
نحوه پیگیری فروش و مشتریان از طریق بانک اطلاعاتی و شیوه های با…
بانک اطلاعاتی مشتریان

نحوه ساخت بانک اطلاعاتی مشتریان و راه های ارتباط با مشتری

/
نحوه ساخت بانک اطلاعاتی مشتریان و راه های ارتباط با مشتری موض…
ارتباط با مشتری

شاخصه های یک تاجر موفق

/
ارتباط با مشتری سبب افزایش فروش و در نتیجه افزایش درآمد خواه…
افزایش درآمد

چگونه افزایش درآمد داشته باشیم

/
چگونه افزایش درآمد داشته باشیم؟ آیا در اقتصاد و بازار امروز راهی …