,

روش های پول در آوردن از طریق اینترنت

روش های پول در آوردن از طریق اینترنت خرید اینترنتی محصولات کسانی که تازه با سیستم ما آشنا می شوند، تازه بررسی می کنند که با ما شروع به کار داشته باشند یا نه؟ یک سوال خیلی مهم در ذهنشان شکل می گیرد. آن سوال این است که آیا کسی از اینترنت خرید…
,

خرده فروشی و عمده فروشی در بازار

سراغ نکات هفته برویم، شنبه ها صبح ساعت ۱۰ قرار ما این بود که در مورد هفته صحبت کنیم و بگوییم که در این هفته پیش رو چه خبر است؟ در هفته قبل ما در جلسات تهرانمان در مورد اعتمادسازی قبل از تلفن و پارامترهای مربوط به آن به همراه سیستم قیمت­ گذاری د…