,

افراد موفق پرتلاش‌اند یا باهوش؟

اهمیت ضریب هوشی ضریب هوشی شما اهمیتی ندارد. همان‌طور که چینی‌ها ثابت کردند ضریب هوشی آن‌ها اهمیتی ندارد. این ضریب تلاش شماست که اهمیت دارد. آن‌قدر که از IQ و EQ برای ما تعریف کردند، هنوز هم نفهمیدیم واقعا چقدر می‌توانیم در زندگی خود تأثیر بگذار…