کارگروه آراد برندینگ و مسیر تجارت

/
شنبه است، ما یک پنجشنبه خیلی خوب را پشت سر گذاشتیم برای همین دو…
وفادارسازی مشتری

وفادارسازی مشتری برای افزایش سود

/
با جلسه دیگری با عنوان وفادارسازی مشتری با شما همراه هستیم. س…
برندسازی

برندسازی با ساختار کارگروه و بازاریابی

بعضی از دوستان دیروز پیام دادند که مهندس ما اینستاهایمان را پا…
ساختار نمایندگی

ایجاد ساختار نمایندگی های فروش

یکی از راه هایی که هر کسب و کاری می تواند در سیستم خود آن را …