ساختار نمایندگی

ایجاد ساختار نمایندگی های فروش

یکی از راه هایی که هر کسب و کاری می تواند در سیستم خود آن را به وجود آورد داشتن نمایندگی هایی در شهرهای کشور و حتی کشورهای خارجی است. اگر بتوانیم برای مجموعه خود نمایندگانی داشته باشیم و آن ها برای ما در شهر خود تبلیغ و بازاریابی کنند و درصدی …