یادگیری تکنیک زبان بدن

/
زبان بدن هنگام مالیدن بینی وقتی افراد بینی خود را می‌مالند، یعنی موج…