, ,

یادگیری تکنیک زبان بدن

زبان بدن هنگام مالیدن بینی وقتی افراد بینی خود را می‌مالند، یعنی موج منفی در ذهن وجود دارد. اگر کسی را دیدید که بینی خود را می‌خاراند، به این معناست. اما این حرکت، در واقع حرکت دهان است. در حرکت دهان، وقتی می‌بینید دست مخاطب شما به سمت ناحیه د…