, , , ,

تفاوت تاجر و دلال در چیست؟

اصول کاری یک تاجر تاجر پارچه در تمام زندگی خود پارچه می‌خرد و پارچه می‌فروشد. چه بازار پارچه رونق بگیرد، چه افت کند، کار او با پارچه خواهد بود. ولی وقتی به دلال یا واسطه می‌گویند قیمت سکه در حال بالا رفتن است، سکه می‌خرد. به او می‌گویند قی…