, , , , , , ,

چگونه سایت تجاری داشته باشیم؟

برای داشتن یک سایت تجاری موفق نیاز است تا در مراحل ابتدایی کار، یک سری اصول و قواعد را رعایت کنید. اولین مرحله شروع کار شما زمانی است که واحد فنی با شما تماس می‌گیرد و از شما تأیید کارتان را می‌خواهد. یعنی از شما می‌پرسد کاری که سفارش دادید، ش…
, ,

وظیفه تیم فنی چیست؟

وظایف تیم فنی چون شما با بحث‌های فنی درگیر می‌شوید و با تیم فنی به مسائلی برمی‌خورید، ما باید وظایف تیم فنی را برای شما مطرح کنیم تا بدانید. در طی کار شما، مواردی اعم از اینکه سایت شما چگونه راه‌اندازی شود، چطور مطلب‌نویسی شود، عکاسی و شبک…