, , ,

باورهای ذهنی افراد از تجارت و کسب درآمد

تکنیک های صادرات در این سه‌شنبه ما درباره صادرات صحبت کردیم. گفتیم چگونه باید صادر کنیم، چه کارهایی باید انجام بدهیم، چه تکنیک‌هایی وجود دارد، از کجا مشتری پیدا کنیم، به کدام کشورها باید جنس ارسال کنیم و کدام کشورها جامعه هدف ما هستند. دربار…