, , ,

ظرفیت صادراتی محصولات مختلف جهت صادرات

کالاهای مجاز صادراتی سؤال بعضی از تازه‌واردها این است که چگونه بفهمیم محصولی که می‌خواهیم انتخاب کنیم، محصولی که می‌خواهیم روی آن کار کنیم، ظرفیت صادراتی دارد یا درعمل مجوز صادرات آن در ایران وجود دارد. از کجا می‌توانیم این‌ها را بفهمیم؟ ج…