, , , , , ,

راه های ورود به تجارت

برای ورود به تجارتدو راه دارید: یا در بازار داخل کار کنید یا در حوزه صادرات. منظور از بازار داخل، ایران و کار با واسطه‌های ایرانی است؛ چون ممکن است یک واسطه برای عراق، عمان، قطر و یا حتی سوئد از شما خرید کند، در این حالت سایت‌های شما باید فا…
, , ,

گستره وسیع بازار کشورهای عرب‌ زبان

تجارت به زبان عربی وقتی بحث تجارت به زبان عربی مطرح می‌شود، اگر بررسی کوچکی در مورد این بازار بکنیم، می‌بینیم نزدیک به ۳۵۰ میلیون نفر در دنیا و نزدیک به ۲۲ کشور به‌صورت رسمی به زبان عربی صحبت می‌کنند. ده کشور آفریقایی و دوازده کشور آسیایی که ز…
, , ,

نمایندگان محلی در بازارهای عربی

چگونه در بازار کشورهای عربی کار کنیم؟ برخی از دوستان می‌پرسند: نظر شما راجع به بازارهای عربی چیست؟ دیدگاه من به بازارهای عربی بسیار خوب است، اما نوع دیدگاه من متفاوت است. برای اینکه با این دیدگاه متفاوت آشنا شوید، در این فایل صوتی مقداری د…