, , ,

اهمیت استراتژی های تجاری

استراتژی موضوع بحث درباره استراتژی، تفکر استراتژیک و طراحی استراتژی است. من به اکثر دوستانی که کسب‌وکار بین‌المللی یا تجارت خارجی انجام می‌دهند، این ایراد را می‌گیرم که چندان اهل فکر و استراتژی نیستند. بنابراین نمی‌توانند کارشان را به‌خوبی…