,

گرفتن تبلیغات کلیکی برای سایت ها

کسب درآمد با کلیک بر روی تبلیغات

برای سایت های معتبر می توان از طریق گرفتن تبلیغات کلیکی اقدام به افزایش میزان سئو نمود.
بسیاری از سایت هایی که دارای تبلیغات کلیکی می باشند هدف آن ها افزایش جمع آوری کلیک ها در جهت افزایش رتبه و سئو سایت ها می باشد. این امر موجب نارضایتی کاربران نیز می شود زیرا که امروزه استفاده از این امر افزایش چشم گیری یافته است حال آنکه می توان از روش های دیگری از جمله استفاده از کلمات کلیدی، متن های کاربردی و بک لینک ها به سادگی در مسیر افزایش رتبه و جایگاه سایت استفاده نمود و از این طریق به مزیت هایی که برای سایت ها تعیین شده است دست یافت.