,

طراحی سایت تبلیغات پیکسلی

طراحی سایت تبلیغات پیکسلی در ایران نیازمند تجربه و خبرگی است و به هر کسی نمیتوان این کار را سپرد.
تبلیغات پیکسلی نوعی از تبلیغات در صفحات وب است. در این نوع تبلیغات هزینه تبلیغات بر طبق تعداد پیکسل هایی که که روی صفحه به آن اختصاص داده شده محاسبه می‌شود. عمده‌ترین اشکال این روش امکان تفاوت وضوح تصویر در کامپیوتر میزبان و تفاوت اندازه تبلیغ است. در ابتدا فردی به نام الکس تئو این ایده را در صفحهٔ اصلی میلیون دلاری خود پیاده کرد و توانست تمام پیکسل‌های سایت خود را در حدود ۵ ماه به فروش برساند. پس از آن سایت‌های زیادی تلاش کردند تا بتوانند موفقیت الکس را تکرار نمایند ولی به موفقیت نرسیدند.