,

سیستم های تبلیغات کلیکی

سیستم های تبلیغات کلیکی هم باعث سود آوری برای فرد استفاده گر می شود.
این سیستم ها را افراد زیادی در بر دارند زمانی که شما این سیستم ها را به سایت ها و وبلاگ ها معرفی می کنید و آن ها در سیستم از طریق شما عضو می شوند به ازای هر کلیکی که بر روی تبلیغات می شود مبلغ ثابتی از طرف سایت به آن ها داده خواهد شد.
این سیستم ها برای کلیک قیمت ها و تعرفه های از قبل تعریف شده ای را در بر دارند که با مراجعه به آن می توانید آگاه شوید.