,

سیستم تبلیغات کلیکی

سیستم تبلیغات کلیکی را چگونه می توان تعریف کرد؟
سیستم تبلیغات کلیکی نوعی دیگر از سیستم های تبلیغات در کشور می باشد.
این سیستم یکی از راه های در آمد می باشد که فرد با توجه به آن تبلیغاتشان را انجام خواهند داد و در آمد قابل توجهی را بر اساس قیمت ها و تعرفه های تعیین شده بدست خواهند آورد.
در آمد این سیستم بر اساس تعداد کلیکی که زده می شود محاسبه می گردد.