,

سه نکته مهم برای موفقیت در برندینگ و تجارت

برای ثروتمند شدن با آراد برندینگ عدد 1 را به 09120998340 ارسال نمایید.

◼️ نکته اول
هستند در آراد کسانی که تلاش هایی هم می کنند اما به نتیجه نمی رسند.
آیا کسی که ساعت ها در مسیر تهران به شیراز رانندگی کرده باشد به تبریز می رسد؟
اصلا نمی رسد.
لازم است تا تلاش های انسان در مسیر درستش باشد تا نتیجه حاصل شود.
عده ای از آرادی ها همین که ایده را از آراد دریافت می کنند با خودشان می گویند کل مطلب را گرفتیم و می روند تا خودشان آن ایده را اجرا کنند.

◼️ نکته دوم

هرچند این ها ریشه درونی دارد.
ریشه درونی اش هم اینست که اینها اقرار و اعتراف چندانی ندارند به کسی که علمی را به آن ها یاد داده است.

✅ امیرالمومنین امام علی (ع) فرمودند: هر کس به من حرفی را یاد بدهد مرا بنده خود کرده است.
و بارها فرموند من بنده ای از بندگان محمد (ص) هستم.

◼️ اما اینجا می بینی شخصی آمده و هزاران جمله یاد گرفته و ده ها میلیون تومان نفع برده حال چون مبلغ ناچیزی به ما پول داده به خودش این حق را می دهد پشت سر آنکس که از او آموخته بدگویی کند.
جان برادر، جان خواهر
ما نمی خواهیم تو بنده ما شوی چون ما خدایی کردن بلد نیستیم و عواقبش برایمان سنگین است.
اما تو با بدگویی کردن پشت سر کسی که از او سال ها آموختی خودت را به تقدیرهای وحشتناک خدا حواله می دهی.
اینکه پشت سر کسی که از او آموختی بد می گویی و حقش را ادا نمی کنی نهایتش اینست که آن چند نفری که پیش آن ها بدگویی کردی را از ما دور می کنی هرچند این هم نیست و بسیاری از آنان روزی با ما همنشین می شوند و دروغ هایت برایشان فاش می گردد.
اما نمی ترسی از اینکه حادثه ای تلخ از مقدرات خدا برایت پیش بیاید و ضربه بدی در زندگی و کار بر تو وارد شود؟
با این رفتارها که انجام می دهی بعد انتظار هم داری خداوند تقدیرش را به بهترین تقدیرها برایت گره بزند؟
چه انتظار مضحکی.

◼️ پس اگر واقعا می خواهید رشد کنید گوش بدهید ببینید آراد که طرحش را در ابتدا برایتان بیان کرده در جزییاتش چگونه مسیر را مشخص می کند و شما را به انتها می رساند.
اگر درست بود بپذیرید و اگر غلط بود نپذیرید.
و اگر آن قدر وجودتان نمی کشد که خوبی خوبی کننده را جبران کنید لااقل پستی های بدگویی را بر دوش خود حمل نکنید.

◼️ و اما نکته سوم
وقتتان را در آراد سه بخش کنید.
یک بخش را بگذارید برای یاد گرفتن و این بخش هیچ گاه تمام نمی شود چون هر روز حرف های جدید هست و حرف های قدیمی که هنوز در زندگی تان اجرایش نکردید هست.
یک بخش را بگذارید برای رشد دادن برندینگ سایت هایتان.
یک بخش را بگذارید برای پاسخگویی به مشتریانتان و عقد قراردادها و گرفتن پول ها و دادن بارها و …
بخش اول برای گروهی بسیار دلنشین و برای گروهی بسیار سخت و تلخ است. اینکه گروه دلنشین ها یا گروه تلخ ها چه فرقی دارند خودتان کمی بیندیشید.
بخش دوم کمی سخت تر و بخش سوم بسیار راحت تر است.
نه از نظر اجرا بلکه از نظر فشاری که بر روی نفس و وجود انسان می آورد.
و بسیاری از آرادی ها متمایلند که بخش دوم را انجام ندهند.
خب وقتی بخش دوم انجام نشود چگونه وعده های ما را درباره ثروتمند شدنتان می خواهید عملی ببینید؟
حتی دیده شده موارد زیادی که شخصی برند می شود و چون مشتریانش زیاد می گردند دیگر به بخش دوم بی اعتنا شده و به تجارت خودش مشغول می شود.
بعد از مدتی می بیند که برندسازی اش ضعیف شده و تجارتش هم ضعیف می شود.

◼️ در مدلی که ما در آرادبرندینگ به شما ارائه دادیم برندینگ پیش شرط و مقدمه ای برای تجارت است.
اگر برندینگ نباشد تجارت شما می شود همان تجارت پیشینیان.
نیازمند سرمایه بالا می شود.
نیازمند وقت و توان بالا می شود.
و چون ممکن است عده ای از شما آن را نداشته باشند شکست می خورند.

آرادی عزیز
حال که خداوند زمانی را مقدر کرد تا بین ما و شما آشنایی باشد سعی کن به گفته ها با دقت بیشتری فکر کنی.
بسیاری از جمله های ما در نگاه اول ممکن است برایتان غلط جلوه کند اما برای ما اثر سال ها تجربه است.
اگر قرار باشد آنچه می گوییم همان باشد که همه فکرها آن را بپذیرد خب ما هم می شدیم یکی شبیه همین هایی که حرف از موفقیت می زنند و موفق نمی کنند.
اگر می خواهید خداوند برکت زیادی به سمت شما روانه کند شکرگزار کسانی باشید که در زندگی تان برایتان مایه خوبی بودند و حقشان را ادا کنید و در جلو و پشت سرشان از آنان به نیکی یاد کنید تا خداوند را در حق خود لطیف و مهربان ببینید.
اگر غیر از این رفتار کردید آن روز که بلاهای بزرگ بر سرتان آمد جز خودتان کسی را ملامت نکنید.

برای ثروتمند شدن با آراد برندینگ عدد 1 را به 09120998340 ارسال نمایید.