,

رونق تجارت و بازرگانی در اروپا

برای ثروتمند شدن با آراد برندینگ عدد 1 را به 09120463354 ارسال نمایید.

چگونه شد که اروپا به رونقی در تجارت و بازرگانی دست یافت؟

این سوال دو بعد اساسی دارد.

۱- قوانین و ساختارهایی که دولت ها در تجارت وضع نمودند که مهمترین آن ها خصوصی سازی بوده است.

۲- تلاش ها و فعالیت هایی که مردم اروپایی برای فرار از شکست و حرکت به سمت این رونق برداشته اند.

خصوصی سازی در واقع به معنای آن است که دولت در محل هایی که پول وجود دارد اجازه فعالیت به بخش خصوصی را بدهد. در کشور ما به دلایل مختلف که بعضی از آنها درست و منطقی نیز می باشد هیچیک از تجارت های پر سود به بخش خصوصی واگذار نشده است و تنها تجارت های پرزحمت و کم سود تر از دست دولت خارج شده و این موضوع ما را از آن رونق تجاری دور می کند.

اما مهمتر از آن نقش مردم است. اگر به دوران اقتصادی کشورهای اروپایی در سالهای ۱۹۲۰ تا ۱۹۴۰ نظری بیاندازیم می بینیم که در آن مقطع کار و تلاش در آنها در هر روز ۱۸ ساعت بوده و تنها ۶ ساعت کار نمی کردند.

حتی جمعه ها ( یکشنبه آنها ) نیز ۶ ساعت به کار مشغول بودند.

متاسفانه جامعه امروزی ما جامعه ای تنبل گشته که جوان آن به جای کار کردن تمایل بالایی به حضور در شبکه های اجتماعی و ماجراهای آشکار پس از آن دارد.

در چنین فضایی رشد کردن و رونق دادن کمی غیرممکن به نظر می رسد هر چند این موضوع وظیفه تلاش کردن را از هیج انسانی سلب نمی کند.

برای ثروتمند شدن با آراد برندینگ عدد 1 را به 09120463352 ارسال نمایید.