,

دلیل اصلی فقر و بی ثروتی اکثر مردم

? پول تو چیه؟

❇️ زحمتی بکشید و یک خودکار و کاغذ بیاورید.
جدولی در آن بکشید که دو ستون داشته باشد.
در ستون اول اسم مشاغلی که پول در آن است را بنویسید.
هر شغلی که به نظر شما پول و درآمد خوبی به شما می دهد را در ستون اول ثبت کنید.

بعد مشاغلی که پول چندانی در آن نیست و در واقع و دور از جان شما خر حمالی کردن و سگ دو زدن الکی است را هم در آن بنویسید.
پس در ستون دوم مشاغلی را بنویسید که انسان سال ها در آن کار می کند اما باز هم هشتش گرو نهش است.

با دقت این کار را انجام دهید و سپس ادامه متن را بخوانید.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

❇️ حال به مشاغل دو ستون نگاه کنید و به این سوال جواب دهید که به نظر شما چند درصد مردم ایران شغل های ستون اول یعنی ستون پولدارها را دارند و چند درصدشان شغل های ستون دوم و حواستان باشد که جمع این دو درصد باید صد شود و نشود مثال شما مثال کسی که جمع درصدهایی که بیان کرد از صد کمتر و بیشتر بود.
بعد از اینکه این کار را هم انجام دادید ادامه متن را بخوانید.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

❇️ حال دوباره به مشاغل دو ستون نگاه کنید.
این بار به این سوال جواب دهید که چند درصد از پول این کشور دست ستون اولی هاست و چند درصد از پول دست ستون دومی هاست.
باز هم دقت کنید که جمع این دو درصد باید صد شود.
بعد از این کار ادامه متن را بخوانید.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

❇️ می بینید که ستون اول درصد کمی از جامعه بودند اما درصد زیادی از پول را داشتند.
و ستون دوم درصد زیادی از جامعه بودند که درصد کمی از پول را دارند.
حالا می فهمید دلیل بی پولی و کم ثروتی بسیاری از پرتلاش ها و باهوش ها و خوش فکر ها و جوان ها و پیرها چیست؟
آن ها عمرشان را در مسیری گذاشتند که هم پول چندانی نبود و هم اینکه افراد زیادی در تصاحب آن پول جنگیدند و با اینکه زیاد تلاش کردند و هوش بالایی داشتند به ثروتی نرسیدند.
و خیلی از پولدارها در مسیری حرکت کردند که پول زیادی در آن بود و تعدادشان هم کم بود و با اینکه کم تلاش کردند و بعضا خنگ هم بودند اما ثروتمند شدند.

❇️ ما سود و ضرر انتخاب مسیرهای شغلی مان را می بینیم.
خوش به حال کسانی که چون می بینند راهی را به غلط می روند دست از تعصب و لجاجت برداشته و آن را اصلاح می کنند.
هر زمان بنا داشتید در دسته پولدارها باشید می بینید که موانعی در جلوی راه شماست که خودتان قادر به حلش به تنهایی نیستند.
آراد برندینگ این توان را دارد که برخی از مشکلاتتان را حل کند.
به ما نزدیکتر شوید.