,

ترویج دادن فرهنگ مشتری مداری

در نتیجه ترویج دادن فرهنگ مشتری مداری در فروشگاه ها و شرکت های مختلف امکان فروش بیشتر نیز وجود دارد.
توجه به نیاز و درخواست های مشتری و تلاش در جهت رفع سریع این مشکلات از اهمیت بالایی در فرهنگ مشتری مداری برخوردار می باشد. مشتری یکی از رکن های اساسی در مسئله مربوط به فروش و تولید می باشد و در صورتی که نتوان مشتریانی که جذب یک سازمان و شرکت شده اند را راضی نمود در نتیجه این امر امکان فروش موفق نیز وجود دارد. از همین رو در حوزه های فعالیتی که با مشتری در ارتباط می باشد در گام نخست توجه به مسئله رضایت مندی مشتری از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.