,

تبلیغات کلیکی چیست

تبلیغات مناسب کسب و کار

تبلیغات کلیکی چیست؟ فعالیتی که برای بازاریابی اینترنتی مورد استفاده قرار می گیرد و در نتیجه کلیک روی برخی مطالب ایجاد می شود.
افراد بسیاری در زمینه فعالیت های تبلیغات اینترنتی به دنبال تبلیغات کلیکی می باشند به این نکته توجه داشته باشند که این امر یکی از کم بازده ترین تبلیغاتی است که می توانند مورد استفاده قرار دهند. علت این امر عدم توجه کاربران به این تبلیغات و همچنین نارضایتی آن ها از این امر می باشد زیرا که بسیاری از آن ها به دنبال مطالب دیگری می باشند و با مشاهده تبلیغات کلیکی در کمترین زمان صفحات مربوط به آن ها را خواهند بست و این امر منجر به برندسوزی و در نتیجه از بین رفتن سرمایه های شما خواهد شد.