,

ایجاد فرهنگ مشتری مداری

ایجاد فرهنگ مشتری مداری یکی از فاکتورهای مهم و اساسی در زمینه فعالیت های اقتصادی و تجاری می باشد.
مهم ترین گام برای موفقیت در مشتری مداری قرار دادن خود در جایگاه آن ها می باشد. در این زمینه شما می توانید به عنوان یک مشتری با پرسنل و کارمندان خود در ارتباط باشید تا از نیاز ها و شرایط مورد پسند مشتریان خود آگاه شده و بتوانید آن را در مجموعه خود به کار گیرید. همچنین مهم ترین عاملی که می تواند به رضایت مندی مشتریان شما کمک نماید ارائه خدمات پشتیبانی می باشد. این امر می تواند در صورتی که شما از واحد پشتیبانی خود به بهترین شکل حمایت نمایید انجام پذیرد. این دو نکته مهم می تواند در رضایت مندی و اعتماد سازی مشتریان بسیار مهم و ضروری باشد.