,

انواع ارتباط با مشتری

برای ثروتمند شدن با آراد برندینگ عدد 1 را به 09120169513 ارسال نمایید.

ارتباط گرفتن با مشتری انواع متفاوتی دارد . ما باید با هر مشتری به شیوه و روش مخصوصی برخورد کنیم .
در ارتباط با انواع مشتری باید گفت :
مدیریت ارتباط با مشتری به همه فرآیندها و اعمالی گفته می‌شود که در شرکت‌ها و سازمان‌ها برای شناسایی و گسترش راههای خدمت به مشتریان به کار می‌رود .
این سیستم باعث می شود تا مشتریان حفظ شوند و ثابت بمانند .
هر مشتری پس از خرید کالا و برند ممکن است به طور کلی راضی و یا ناراضی باشد.
رضایت چیست و رضایت مشتری چگونه ایجاد می شود ؟

برای ثروتمند شدن با آراد برندینگ عدد 1 را به 09120169513 ارسال نمایید.