فرم ارتباط با ما

تماس با ما

قائم مقام آراد – علیرضا شعبانی
۰۹۱۲۴۲۹۳۷۵۶

مدیریت سایت های برندینگ – تالیا زیارکلایی
۰۹۱۲۹۱۷۶۵۳۹

مدیریت توسعه و صادرات – مصطفی نظام پرور
۰۹۱۲۰۰۴۸۰۷۲

مدیریت پشتیبانی سایت های برندینگ – محمدجواد حاجی لشگری
۰۹۱۵۰۷۰۸۷۹۷

مدیر امور مالی – خانم وظیفه دان
۰۹۱۵۶۸۹۴۶۰۵

شبکه های اجتماعی ما