🔹 اطلاعیه اعلام آمادگی میزبانان نشست های حضوری آراد برندینگ

🔘 بنا داریم از تاریخ ۲۹ خرداد تا ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۷ در سه شهر کشور با مختصات جغرافیایی جدای از هم نشست های حضوری داشته باشیم.

🔘 این بار جلسه آموزشی ما در هر یک از شهرها دو تا سه روز خواهد بود و سه نفر از مدیران ارشد آرادبرندینگ به صورت جداگانه به هر کدام از شهرهای شما خواهند آمد و این جلسات را برگزار خواهند کرد.

🔘 مهلت اقدام میزبانان برای اعلام میزبانی تا روز پنج شنبه ۲۴ خرداد ماه می باشد و پس از آن بررسی های ما برای انتخاب این سه شهر از بین میزبانان انجام خواهد گرفت.

🔘 عزیزانی که پیشتر میزبان بوده اند و یا قبل از تاریخ ۲۱ خرداد این فرم را پر کرده اند و می خواهند میزبان باشند نیاز است تا مجددا فرم را تکمیل نمایند.

✔️ همکاران و عزیزانی که شرایط میزبانی را دارند فرم موجود در این صفحه را تکمیل نمایند.

🔸 نکاتی درباره تکمیل نمودن فرم:

▫️ در بخش محل برگزاری جلسه می بایست انتخاب کنید که مکان شما یک مکان دولتی یا شرکت خصوصی و یا منزل و یا سایر موارد است.
در صورتی که سایر موارد را انتخاب نمودید در بخش آدرس قید نمایید که چگونه مکانیست.

▪️ در بخش ظرفیت (نفر) لازم است تا میزان نفراتی که در محل نشست امکان حضور دارند را قید نمایید.

▫️ در صورتی که از سمت میزبان نفراتی برای این جلسه دعوت شده اند لازم است تا تعداد آن ها در بخش تعداد مهمانان دعوت شده از سوی میزبان* قید شود.

▪️ در انتها عکس هایی از مکان برگزاری نشست را برای ما پیوست نمایید.

▫️ در صورتی که نیاز به توضیحاتی درباره زمان، مکان و یا هرگونه موضوع مهم و غیرمهمی هست در بخش توضیحات بیان نمایید.

  • فایل ها را به اینجا بکشید