صبر در تجارت فواید بی نظیری به همراه دارد. همچنانکه صبر ایوب موجب شد که امروزه صبر او مثال زدنی باشد و صبر یعقوب و یوسف و سایر پیامبران آنها را به مقامات بلند رساند، صبر در تجارت و مشکلات آن هم می تواند نتایج درخشانی برای تاجران به همراه داشته باشد.

عوامل عدم موفقیت
,

عوامل عدم موفقیت در تجارت

عوامل عدم موفقیت در کار و زندگی، سوالی ست که خیلی ها به دنبال پاسخ آن هستند. ما انسان ها عموما نتیجه گرا هستیم. یعنی اگر کاری که انجام می دهیم آن نتیجه ای که بخواهیم داشته باشد ادامه می دهیم و اگر نداشته باشد رهایش می کنیم. و حتی برای دی…
نوسانات قیمت
, ,

نوسانات قیمت و نقش آن در اقتصاد

نوسانات قیمت چه نقشی در اقتصاد ما ایفا می نماید؟ ما در کشوری زندگی می کنیم که هیجانات اقتصادی در آن زیاد است. نوسانات شدید قیمت دلار و طلا و زمین و ماشین و دیه انسان و قیمت بیمه و گوشت و مرغ و همه و همه این ها گواه این سخن بدیهیست. البته ن…
, ,

تاثیر نتیجه گرایی یا وظیفه گرایی در اقتصاد و تجارت

تاثیر نتیجه گرایی یا وظیفه گرایی در اقتصاد و تجارت چیست؟ فرق این دو در چه چیزهایی است؟🎭 مردم در شغل و کسب و کار دو دسته اند:🌚 دسته اول که به نتیجه کار خود نگاه می کنند و تصمیم می گیرند. در شغل و کسب و کار نتیجه یعنی پول. نگاه می کنند…