تولید انواع کالا و محصولات نقش مهمی در اقتصاد ایفا می نماید. در تولید، منابع مختلف به کالای مورد نیاز تبدیل می شوند. تولید ناخالص ملی از مفاهیم مهم در سیاست گذاری ست. تولید انواع کالاها و لوازم مصرفی و غیر مصرفی، تحت مفاهیم تولید ناب، انبوه و یا دستی بررسی شده و اجرا می شود.

, , ,

چرا باید ساختار فروش داشته باشیم؟

اشتباه بزرگیست برای فعالان اقتصادی که هزینه های مختلفی اعم از حقوق نیروها، اجاره ها، مالیات و بیمه و شهرداری و تلفن و گاز و آب و برق و استهلاکات را می دهند اما نسبت به برندسازی که یک واحد مهم و پولساز برای آنهاست بی اعتنا یا کم اعتنا باشند.…
,

نقش دوستان تاجر و تولید کننده در رشد ما

دوستی با تاجران و تولیدکنندگان در ایران و جهان چه فایلده اید دارد؟ آیا می شود دوستان تاجر پیدا کرد؟ اصولا ما با چه افرادی دوست می شویم و چه افراد حاضر هستند که ما را به عنوان دوست خود انتخاب کنند؟🔹 یقینا همه ما به فکر راهی هستیم که میزان…
, ,

ساختار فروش در تجارت را جدی بگیرید

تغییر باورهای غلط اقتصادی مهمترین قدم برای ثروتمند شدن است. به نظر شما چه چیزی مانع رشد شما شده است؟ اگر غیر خودتان را مقصر بدانید در اشتباه بزرگی خواهید ماند. وقتی غیرخودتان را مقصر بدانید پس هیچوقت رشد نمی کنید اما وقتی قبول کنید ریشه ض…